MonsterSource: effektiva sourcinglösningar

Sveriges mest effektiva sourcingprodukt. Berätta vem du söker så levererar vi en shortlist med 5-15 matchande kandidater.
 • Professionell konsulthjälp
 • Spara tid och administration
 • Vi förser dig med kandidater

MonsterSource: Sveriges mest effektiva OneStopSourcing

Monster har marknadens främsta verktyg för att hitta den eller de personer du söker. Under namnet MonsterSource har vi samlat alla delar som gör din rekryteringsprocess snabbare, kostnadseffektivare och enklare. Det enda du behöver göra är att berätta vem du söker, så levererar vi en shortlist med 5-15 matchande kandidater.

Vem söker du?

En förutsättning för att hitta rätt kandidater är en korrekt kravprofil. För att skapa denna behövs din input. Vilka krav måste kandidaterna uppfylla? Vad är meriterande? Högskoleutbildning? Erfarenhet inom det aktuella yrkesområdet?

Var finns rätt kandidater?

De personer du söker finns på monster.se och i vår unika CV-databas, som innehåller 250 000 aktiva och även en stor del passiva jobbsökare.

Rekryteringsprocessen
Platsannons på Monster.se

En platsannons på Monster.se når ca 150 000 unika jobbsökare i veckan. Vi har stor erfarenhet av platsannonser och hjälper gärna till med att optimera dessa. Annonsen förstärks genom en riktad bannerkampanj i vårt externa nätverk.

Unik CV-databas

I vår CV-databas finns de du söker. Våra konsulter matchar databasen mot kravprofilen och får genom detta fram ett antal relevanta kandidater.

Screening och administration

Våra konsulter hjälper till med såväl sourcing och screening som det administrativa jobbet med att ta emot ansökningar, kontakta utvalda kandidater, svara på frågor angående tjänsten, skicka ut ”Nej tack”-meddelanden samt boka upp intervjuer.

Anställning

Ingen känner till ditt yrkesområde som du. Du vet vem ditt företag behöver och därmed vem som är bäst lämpad för tjänsten. Därför lämnar vi över till dig efter att vi har tagit fram och levererat de 5-15 mest lämpade kandidaterna.


Rekryteringsdags? Spara tid med MonsterSource!Basic
Sourcing

Standard
Sourcing

Platsannons
Logotype i sökresultatet och refresh efter 7 dagar.
Career Ad Network™
Riktad bannerkampanj i Monsters externa nätverk.
Social Job Ad
Riktad annonsering mot relevanta kandidater på Facebook och Twitter. .
Annonsoptimering
Monster publicerar och optimerar er platsannons för Internet.
Screening & Urval
Gallring och kvalitetssäkring av matchande kandidater mot er kravprofil.
CV-sökning
Vi söker fram och kontaktar lämpliga kandidater i CV-databasen baserat på er kravprofil.
Kandidatleverans
Vi levererar de 5-15 mest relevanta kandidaterna.
Matchade ansökningar från annons. Leverans efter 14 dagar.
Matchningar från CV-sökning och annons. Leverans efter 14 dagar.
Priser exklusive moms.

14 900 SEK

24 900 SEKMonsterSource: Så här går det till

Nedan beskrivs processerna för MonsterSource: Basic, Standard och Advanced.

MonsterSource: Basic


Monsters åtaganden:

 1. Monster etablerar en första kontakt inom 1 arbetsdag med rekryterande chef.
 2. Rekryteringskonsulten tar kravprofil.
 3. Rekryteringskonsulten publicerar annonsen och skickar annonslänken till rekryterande chef.
 4. Rekryteringskonsulten tar hand om hela ansökningsprocessen och kommunikationen med kandidaterna.
 5. Rekryteringskonsulten presenterar profiler enligt överenskommelse, antingen löpande från dag ett alternativt vid överenskommen tidpunkt.
 6. Rekryteringskonsulten håller regelbundet rekryterande chef uppdaterad om processen, ca 1 gång per vecka.

Kundens åtaganden:

 1. Rekryterande chef skall tillhandahålla information om vilken roll rekryteringen avser samt annonsunderlag.
 2. Rekryterande chef åtar sig att ha en löpande kontakt med Monsters rekryteringskonsult under hela processen.
 3. Rekryterande chef skall vid avslutat uppdrag meddela rekryteringskonsulten om vilka kandidater de har varit i kontakt med för att Monster ska kunna återkoppla till resterande kandidater.
 4. De kandidater kunden har kontaktat ansvarar kunden för. Således meddelar kunden dessa kandidater huruvida de gått vidare i processen eller ej.

MonsterSource: Standard


Monsters åtaganden:

 1. Om Monster godtar uppdraget etableras en första kontakt inom 1-3 arbetsdagar med rekryterande chef hos kunden.
 2. Rekryteringskonsulten tar kravprofil i form av ett personligt möte eller per telefon.
 3. Rekryteringskonsulten publicerar annonsen och skickar annonslänken till rekryterande chef.
 4. Rekryteringskonsulten CV-söker löpande i Monsters CV-databas.
 5. Rekryteringskonsulten tar hand om hela ansökningsprocessen och kommunikationen med kandidaterna.
 6. Rekryteringskonsulten presenterar profiler enligt överenskommelse, antingen löpande från dag ett alternativt vid överenskommen tidpunkt.
 7. Rekryteringskonsulten håller regelbundet rekryterande chef uppdaterad om processen, ca 1 gång per vecka.

Kundens åtaganden:

 1. Rekryterande chef skall tillhandahålla information om vilken roll rekryteringen avser samt annonsunderlag.
 2. Rekryterande chef åtar sig att ha en löpande kontakt med Monsters rekryteringskonsult under hela processen.
 3. Rekryterande chef åtar sig att återkoppla kring presenterade kandidater från CV-sök och återkoppla till rekryteringskonsulten kring vilka kandidater de vill gå vidare med.
 4. Rekryterande chef skall vid avslutat uppdrag meddela rekryteringskonsulten om vilka kandidater de har varit i kontakt med för att Monster ska kunna återkoppla till resterande kandidater.
 5. De kandidater kunden har kontaktat ansvarar kunden för. Således meddelar kunden dessa kandidater huruvida de gått vidare i processen eller ej.

MonsterSource: Advanced


Monsters åtaganden:

 1. Om Monster godtar uppdraget etableras en första kontakt inom 1-3 arbetsdagar med rekryterande chef hos kunden.
 2. Rekryteringskonsulten tar kravprofil i form av ett personligt möte eller per telefon.
 3. Rekryteringskonsulten publicerar annonsen och skickar annonslänken till rekryterande chef.
 4. Rekryteringskonsulten CV-söker löpande i Monsters CV-databas.
 5. Rekryteringskonsulten tar hand om hela ansökningsprocessen och kommunikationen med kandidaterna.
 6. Rekryteringskonsulten presenterar profiler enligt överenskommelse, antingen löpande från dag ett alternativt vid överenskommen tidpunkt.
 7. Rekryteringskonsulten presenterar samtliga kandidater som vi har fått fram i databasen som matchar profilen.
 8. Rekryteringskonsulten ringer de profiler kunden är intresserad av att träffa.
 9. Rekryteringskonsulten bokar in kandidatintervjuer till rekryterande chef.
 10. Rekryteringskonsulten håller regelbundet rekryterande chef uppdaterad om processen, ca 1 gång per vecka.

Kundens åtaganden:

 1. Rekryterande chef skall tillhandahålla information om vilken roll rekryteringen avser samt annonsunderlag.
 2. Rekryterande chef åtar sig att ha en löpande kontakt med Monsters rekryteringskonsult under hela processen.
 3. Rekryterande chef åtar sig att återkoppla kring presenterade kandidater från CV-sök och återkoppla till rekryteringskonsulten kring vilka kandidater de vill träffa samt intervjutider.
 4. Rekryterande chef skall vid avslutat uppdrag meddela rekryteringskonsulten om vilka kandidater de har varit i kontakt med för att Monster ska kunna återkoppla till resterande kandidater.
 5. De kandidater kunden har kontaktat ansvarar kunden för. Således meddelar kunden dessa kandidater huruvida de gått vidare i processen eller ej.