MonsterSource: effektiva rekryteringslösningar

En tidseffektiv rekrytering med professionellt stöd från Monster ger resultat!
 • Professionell konsulthjälp
 • Administrativt stöd
 • Urval och kandidatleverans

MonsterSource: En av Sveriges mest effektiva rekryteringstjänster

Monster har marknadens främsta verktyg för att hitta den eller de personer du söker. Monster Source är en effektiv lösning som gör din rekrytering snabb, kostnadseffektiv och enkel. Samtidigt når du ut med ditt eget varumärke i nätverk och sociala kanaler där dina potentiella kandidater dagligen befinner sig. Våra konsulter hjälper dig med samtliga delar i rekryteringsprocessen, där det enda du behöver göra är att berätta vem du söker – vi levererar sedan matchande kandidater.

Var finns rätt kandidater?

Vi når ut till kandidaterna du söker via riktad exponering av din platsannons och kombinerar detta med andra tekniska lösningar som bland annat når ut i vårt externa sajtnätverk och på sociala medier. Dessutom matchar vi ditt lediga jobb mot kandidater i vår CV-databas som innefattar över 250 000 CV:n.

Professionellt stöd

Du går igenom din kravprofil tillsammans med våra konsulter och kommer bland annat fram till vilka krav kandidaterna måste uppfylla och vad som är meriterande för rollen. Det mest tidskrävande i rekryteringsprocessen är allt förarbete fram till slutintervjuerna – och det är vad vi på Monster hjälper till med!

Rekryteringsprocessen
Platsannons på Monster.se

En platsannons på Monster.se når ca 150 000 unika jobbsökare i veckan. Vi har stor erfarenhet av platsannonser och hjälper gärna till med att optimera dessa. Annonsen förstärks genom en riktad bannerkampanj i vårt externa nätverk och i sociala medier.

Unik CV-databas

I vår CV-databas finns de du söker. Våra konsulter matchar databasen mot kravprofilen och får genom detta fram ett antal relevanta kandidater.

Screening och administration

Våra konsulter hjälper till med såväl sourcing och screening som det administrativa jobbet med att ta emot ansökningar, kontakta utvalda kandidater, svara på frågor angående tjänsten, skicka ut ”Nej tack”-meddelanden samt boka upp intervjuer.

Anställning

Ingen känner till ditt yrkesområde som du. Du vet vem ditt företag behöver och därmed vem som är bäst lämpad för tjänsten. Därför lämnar vi över till dig efter att vi har tagit fram och levererat de mest lämpade kandidaterna.


Rekryteringsdags? Spara tid med MonsterSource!
Basic
Sourcing

Standard
Sourcing

Platsannons
Logotype i sökresultatet och refresh efter 7 dagar.
Career Ad Network™
Riktad bannerkampanj i Monsters externa nätverk.
Social Job Ad
Riktad annonsering mot relevanta kandidater på Facebook och Twitter. .
Annonsoptimering
Monster publicerar och optimerar er platsannons för Internet.
Screening & Urval
Gallring och kvalitetssäkring av matchande kandidater mot er kravprofil.
CV-sökning
Vi söker fram och kontaktar lämpliga kandidater i CV-databasen baserat på er kravprofil.
Kandidatleverans
Vi levererar de mest relevanta kandidaterna.
Matchade ansökningar från annons.
Matchningar från CV-sökning och annons.
Priser exklusive moms.

14 900 SEK

24 900 SEKMonsterSource: Så här går det till

Med våra olika Monster Source-lösningar kan du skräddarsy och anpassa upplägget efter dina behov och tjänsterna du behöver tillsätta. Nedan beskrivs processerna för MonsterSource Basic och Standard

MonsterSource: Basic


Monsters åtaganden:

 1. Monster etablerar en första kontakt inom 1-3 arbetsdagar med rekryterande chef.
 2. Rekryteringskonsulten tar kravprofil.
 3. Rekryteringskonsulten publicerar annonsen och skickar annonslänken till rekryterande chef.
 4. Rekryteringskonsulten tar hand om hela ansökningsprocessen och kommunikationen med kandidaterna.
 5. Rekryteringskonsulten presenterar profiler enligt överenskommelse, antingen löpande från dag ett alternativt vid överenskommen tidpunkt.
 6. Rekryteringskonsulten håller regelbundet rekryterande chef uppdaterad om processen, ca 1 gång per vecka.

Kundens åtaganden:

 1. Rekryterande chef skall tillhandahålla information om vilken roll rekryteringen avser samt annonsunderlag.
 2. Rekryterande chef åtar sig att ha en löpande kontakt med Monsters rekryteringskonsult under hela processen.
 3. Rekryterande chef skall vid avslutat uppdrag meddela rekryteringskonsulten om vilka kandidater de har varit i kontakt med för att Monster ska kunna återkoppla till resterande kandidater.
 4. De kandidater kunden har kontaktat ansvarar kunden för. Således meddelar kunden dessa kandidater huruvida de gått vidare i processen eller ej.

MonsterSource: Standard


Monsters åtaganden:

 1. Monster etablerar en första kontakt inom 1-3 arbetsdagar med rekryterande chef.
 2. Rekryteringskonsulten tar kravprofil i form av ett personligt möte eller per telefon.
 3. Rekryteringskonsulten publicerar annonsen och skickar annonslänken till rekryterande chef.
 4. Rekryteringskonsulten CV-söker löpande i Monsters CV-databas.
 5. Rekryteringskonsulten tar hand om hela ansökningsprocessen och kommunikationen med kandidaterna.
 6. Rekryteringskonsulten presenterar profiler enligt överenskommelse, antingen löpande från dag ett alternativt vid överenskommen tidpunkt.
 7. Rekryteringskonsulten håller regelbundet rekryterande chef uppdaterad om processen, ca 1 gång per vecka.

Kundens åtaganden:

 1. Rekryterande chef skall tillhandahålla information om vilken roll rekryteringen avser samt annonsunderlag.
 2. Rekryterande chef åtar sig att ha en löpande kontakt med Monsters rekryteringskonsult under hela processen.
 3. Rekryterande chef skall vid avslutat uppdrag meddela rekryteringskonsulten om vilka kandidater de har varit i kontakt med för att Monster ska kunna återkoppla till resterande kandidater.
 4. De kandidater kunden har kontaktat ansvarar kunden för. Således meddelar kunden dessa kandidater huruvida de gått vidare i processen eller ej.

MonsterSource: Tilläggstjänster


Din Monster Source Process går alltid att anpassa utifrån dina specifika önskemål och vi erbjuder olika tilläggstjänster:

 1. Telefonintervjuer
 2. Intervjubokning
 3. Referenstagning
 4. Beteendestilsanalys; DISC
 5. Social Brand Campaign
 6. Extra profilering på monster.se eller några av våra partnersajter