Rekrytera lokalt

Vill du få en översikt över hur många kandidater vi har inom olika delar av Sverige samt tips på rekryteringspaket som är lämpliga när du vill nå specifika delar av landet? Då ska du läsa mer här!

Nå både aktiva och passiva kandidater

Totalt har vi drygt 600 000 kandidater registrerade i vår databas i Sverige. För att få mer detaljerad statistik om hur många kandidater vi har och deras inriktning inom olika delar av Sverige väljer du bara den region du är intresserad av nedan. Dessutom får du ett par tips på rekryteringslösningar som gör att du når personer inom precis det område du är intresserad av.

Hela Sverige

Över 600 000 kandidater i Sverige har sitt CV på Monster. Läs mer om vilken inriktning dessa kandidater har samt hur du enklast når dem.

Mälardalen

Över 322 000 kandidater i Mälardalen har sitt CV på Monster. Läs mer om deras utbildnings- och karriärnivå samt hur du enklast når dessa kandidater.

Östra Sverige

Över 272 000 kandidater i Östra Sverige har sitt CV på Monster. Läs mer om deras utbildnings- och karriärnivå samt hur du enklast når dessa kandidater.

Västra Sverige

Över 122 000 kandidater i Västra Sverige har sitt CV på Monster. Läs mer om vilken inriktning dessa kandidater har samt hur du enklast når dem.

Södra Sverige

Över 132 000 kandidater i Södra Sverige har sitt CV på Monster. Läs mer om vilken inriktning dessa kandidater har samt hur du enklast når dem.

Norra Sverige

Över 89 000 kandidater i Norra Sverige har sitt CV på Monster. Läs mer om vilken inriktning dessa kandidater har samt hur du enklast når dem.

Hur Monster kan hjälpa dig

Frågor?
Ring 0200-88 00 60