1. Infocenter
  2. Råd inom Rekrytering & Anställning
  3. Kandidatanskaffning
  4. Hur ska jag jobba med rekrytering under en lågkonjunktur?

Hur ska jag jobba med rekrytering under en lågkonjunktur?

Hur ska jag jobba med rekrytering under en lågkonjunktur?

 

Hur ska jag jobba med rekrytering under en lågkonjunktur?

 

Alla företag har cykler – perioder då du har otroligt mycket att göra och perioder när du får tid över till annat. Det är sannolikt att även dina rekryteringsplaner kommer att följa dessa cykler.

 

När en lågkonjunktur slår till, eller när perioderna då företaget har mycket att göra återkommer med allt längre mellanrum är det ofrånkomligt att rekryteringsarbetet inom företaget kommer att påverkas. Under sådana omständigheter är det viktigt för alla företag att ha en plan som tar dem igenom perioden så smidigt som möjligt.

 

·          Stå emot totalt anställningsstopp – trots att detta oftast är den första reaktionen hos vilket företag som helst som har svåra tider framför sig, behöver inte alla avdelningar drabbas av det. Om ditt företag kan räddas genom att ni satsar på teknologi, verkar det dumt om ni inte tillåter den avdelningen att fortsätta rekrytera, speciellt om det finns mycket talang på marknaden efter att andra företag har gjort nedskärningar. Om det finns ett överskott på talang i toppklass, kan det faktiskt vara riktigt bra att överrekrytera.

·          Gå igenom dina leverantörer – Vem du än använder dig av när det kommer till din rekrytering (rekryteringsfirmor, annonsörer, etc.) borde du se över hur säkert ditt avtal är med dem. Lika viktigt som att se över att de redan existerande kontrakten uppfylls, måste du ta fram alternativa leverantörer ifall någon av dina nuvarande går i konkurs.

·          Se över dina rekryteringsmål – En annorlunda situation betyder ett annorlunda fokus för dem som är involverade i ert rekryteringsarbete och det är viktigt att de som godkänner budgetar och stämmer av vad som händer är medvetna om detta. Se på kostnad per anställning, tidsåtgång per anställning och personalomsättning för att avgöra hur du kan visa ett positivt resultat trots den generella nedgången i branschen.

·          Fokusera dina prioriteringar – Genom att försäkra dig om att du lägger all energi på att rekrytera till positioner som har en påverkan på organisationen får du ut mest av din budget. Se på de olika rekryteringsmetoderna du använder dig av och ta reda på vilka som har gett bäst resultat. Lågkonjunktur är inte den bästa tiden för experiment, om de inte är till en förhållandevis låg kostnad.

·          Förbered för fler ansökningar – En lågkonjunktur innebär att fler personer står utan jobb, vilket betyder att du kommer se en ökning i ansökningar för varje ledig tjänst. Trots att detta låter som att du skulle ha en bra samling av kandidater att välja från, så måste du också orka ta dig igenom alla ansökningar. Planera dina annonser utifrån dina resurser att gå igenom dem.

·          Kombinera resurser – om du arbetar för ett stort företag där anställning oftast sköts på lokal nivå eller per avdelning, se om ni kan dela på kunskapen och resurserna. En avdelning kanske har problem och helt saknar rekryteringsbehov medan en annan kämpar för att lösa alla sina rekryteringskampanjer.

·          Visa att du är ett säkert val – Om du försöker locka till dig nyanställda under en lågkonjunktur är det viktigt att det framgår i annonsen att man inte riskerar att bli friställd på grund av arbetsbrist under prövotiden. Nämn även om det gått bra för företaget samt era planer för framtiden. Detta gör er till ett säkert kort.

 

Om ditt företag varken vill eller kan fortsätta rekrytera under en lågkonjunktur finns det fortfarande massor du kan göra för att se till att du är förberedd när det blir bättre tider.

 

En taktik är att leta internt. Om en avdelning kämpar för att ha kvar en anställd medan en annan avdelning är överarbetad, se över hur du kan använda den anställdes kunskaper för att underlätta för den andra avdelningen. Du måste givetvis diskutera eventuella karriärförändringar med den anställda, men ofta är det möjligt att justera tjänster och ansvarsområden om de är tillräckligt attraktiva (och nästan allt är mer attraktivt än att vara arbetslös).

 

Analysera de olika omständigheterna som har försatt ditt företag i den här situationen. Finns det något som kan förvarna när dåliga tider är på väg. Vad kan ni göra för att minimera effekten av en lågkonjunktur i framtiden?

 

Vad du än gör, ge inte upp!