Kolla upp jobbhopparna

Kolla upp jobbhopparna

Kolla upp jobbhopparnaAlla vet hur en varningsflagga ser ut när det gäller urvalsprocessen. De kan dyka upp lite här och var under en rekrytering. Ett av de vanligaste, och ibland förbisedda, tillfällena att leta efter varningstecken är i början av processen när man går igenom CV:n och ansökningar.

 

Tom Sutton, VD för Sutton Associates, ett Ohio-baserat executive search företag, säger “För 10-15 år sedan skulle inget få en röd flagga att hissas så snabbt som att någon bytt jobb för ofta. Om en CV avslöjade att en kandidat bytt jobb vartannat år eller ännu tätare trodde man att personen använde sina anställningar enbart som en stege i karriären, eller ännu värre, att det fanns allvarliga problem i hur personen skötte sitt jobb.” I båda fallen brukade dessa ansökningar elimineras från dem som gick vidare ganska snabbt.

 

På senare år, däremot, har frekventa jobbyten blivit allt vanligare. Den alltmer föränderliga ekonomin har drivit på många att byta jobb ofta, av varierande legitima skäl. Till exempel har nedskärningar, sammanslagningar och förvärv gjort jobbyten mer till en regel än ett undantag. Effekten har blivit en minskad upplevd risk med att anställa personer som för tio år sedan hade uppfattats som jobbhoppare.

 

Detta kräver dock inte mindre av den som kollar referenser, det är lika viktigt som det alltid har varit, om inte viktigare. Arbetsgivare måste vara säkra på att en intressant kandidat är den han eller hon utger sig för att vara och att de kan utföra jobbet de söker. Ett allt högre antal arbetsgivare har visat tendenser på att strunta i att kolla upp referenser, eftersom de tror att en kort varaktighet på flera anställningar bara ger begränsad information eller att de är rädda för att en bra kandidat försvinner till konkurrenten.

Nyckeln till en lyckad referenskoll i dagens läge är att objektivt utvärdera en individs arbetsförmåga över en viss tid och utifrån olika synvinklar. Under normala omständigheter ska det räcka med att tala med tre olika referenser, men för dem med korta anställningar kan det vara nödvändigt att tala med fyra till sex referenser, detta för att få samma sorts överblick som krävs för att fatta ett informerat beslut. Ska du ringa flera referenser kan du hålla konversationen kort men den är fortfarande nödvändig för att säkerställa att kandidaten är rätt person för jobbet.

 

Om en kandidat har utfört ett bra jobb hos flera av de tidigare arbetsgivarna och anledningarna till att han eller hon lämnade tidigare jobb är berättigade, är den nye arbetsgivaren i en mycket tryggare position att erbjuda personen anställning. Men om samma problem dyker upp hos flera referenser har troligtvis en varningsflagga hissats.


Några av de bästa frågorna att ställa angående kandidater med korta anställningstider är:

 

·          Varför lämnade kandidaten arbetsplatsen?

·          Skulle du anställa kandidaten igen?

·          Hade kandidaten kunnat stanna inom företaget om den velat?

Trots att det har blivit allt vanligare att folk byter jobb ofta, så är det viktigt för arbetsgivaren att komma ihåg att kandidater med varningsflagg fortfarande finns där ute. Kolla alltså alltid referenser, innan du anställer någon som kanske inte borde finnas inom ditt företag.