Intervjuprocessen

Intervjuprocessen

Din förberedelse innan intervjun rustar dig med ett antal frågor som hjälper dig att lära känna och utvärdera dina kandidater. Men det finns mycket att göra innan, under och efter intervjun för att försäkra din framgång. Följ dessa tips:

Innan intervjun

 • Få dina kandidater att slappna av: Intervjuer kan vara stressande, så gör ditt bästa för att få kandidaterna att slappna av. Se till att varje kandidat känner sig välkommen och att någon visar dem till rummet där intervjun ska hållas. Börja med några avslappnande frågor.
 • Döm inte efter första intrycket: Vi har alla träffat dem, personer som inte ger ett bra första intryck men i slutändan är mycket bra anställda. För att försäkra dig om att du inte missar de här oslipade diamanterna, håll inne med din dom tills du har fått chansen att ordentligt värdera kandidatens förmåga och potential.

Under intervjun

 • Berätta lite om jobbet för kandidaten: Eftersom du inte vill ta upp för stor tid av intervjun bör du börja med en kort sammanfattning av huvudansvar, utmaningar och förväntningar på prestationer. Detta kommer att hjälpa kandidaten att ge dig relevanta exempel och svar.
 • Var inte rädd för att improvisera: Planera dina frågor men känn inte att du måste hålla dig till dem. ”Var mottaglig för vad kandidaten säger och kom på nya frågor utifrån deras svar, ” säger Shelly Goldman, rekryteringschef hos Goldman Group Advantage. 
 • Lyssna: Om du pratar för mycket under en intervju, kommer du inte att få tillräckligt med information för att kunna avgöra vilken kandidat som är bäst eller avgöra deras sanna kompetens. En generell riktlinje är att spendera 80 % av din tid till att lyssna och bara 20 % till att prata.
 • Anteckna: Du vill inte skriva ner allt kandidaten säger men skriv ner viktiga nyckelord, prestationer, bra exempel och annan information som får dig att komma ihåg och göra rätt utvärdering av varje kandidat. En förberedd intervjuguide gör det lättare att anteckna och ger dig struktur för att fånga in rätt information. 
 • Inbjud till att kandidaterna ställer frågor: Det här kan vara den mest värdefulla delen av en intervju. Varför vill de vara här – är det jobbets utmaning, fördelar inom branschen eller något specifikt inom ditt företag? Eller är kandidaten fixerad vid lön, förmåner och ledig tid? Om kandidaten inte har några frågor bör du ägna det en extra tanke. Speciellt om det är en lite äldre kandidat. Skriv ner vad kandidaten undrar, och se till att följa upp det om du inte har svar direkt.
 • Följ de lagar om intervjuer som finns: Det är mycket viktigt att varje intervjuare på ditt företag, från HR till högsta cheferna, förstår och följer de rättsliga anställningsriktlinjer som finns. Det bästa sättet att anpassa intervjuerna är att enbart ställa frågor som relaterar till jobbet, det minskar risken för att något ska uppfattas som en fördom.

Efter intervjun

 • Låt kandidaterna få veta vad de kan förvänta sig: Något som kan göra en kandidat nervös är att de inte får något svar efter en intervju, eller att de lovas uppföljning som aldrig kommer. Om kandidaten passar för företaget, var tydlig med vad nästa steg är. Och om kandidaten inte passar? ”Avsluta alltid intervjun positivt, men var ärlig”, säger Goldman. ”Säg inte att du ska ringa om du inte menar det.”
 • Jämför anteckningar och kom fram till något gemensamt om ni är ni fler som genomför intervjun/intervjuerna: Under utvärderingen efter intervjun bör ni jämföra era anteckningar och komma ett steg ytterligare i anställningsbeslutet. Varje intervjuare ska vara beredd att backa upp sina anmärkningar och rekommendationer med specifika exempel och anteckningar från intervjun.
 • Fördjupa frågorna när färre kandidater finns kvar: Efterföljande intervjuer med finalister är värdefulla möjligheter att lära sig mer om dem. Överväg att lägga till “visa mig” övningar såsom övningar i strategisk planering eller “berätta för mig vad du gör” aktiviteter som medför en riktig utmaning för kandidaten.

Skapa en positiv image för din organisation
Joan Woodward, Senior HR Affärspartner på Fifth Third Bank, påpekar att ”arbetsmarknaden alltid är konkurrenskraftig när den letar efter bra kompetens. Vi behöver inse att vi säljer oss själva lika mycket som kandidater försöker sälja sig. Det är viktigt att behandla människor väl under en intervjuprocess. Jag vill aldrig förlora en potentiell kund eller ge en kandidat en anledning att få ett negativt intryck av vårt företag.”

Din intervjuprocess reflekterar värdet ditt företag ger varje kandidat och, i förlängning, varje anställd. Var en god ambassadör för ditt företag genom att genomföra en professionell intervju, ärlig kommunikation, och basera anställningsbeslut på en ärlig utvärdering av varje kandidats förmåga. Du kommer inte bara göra bra anställningar, du skapar även goodwill i samhället och förbättrar dina framtida rekryteringschanser.