Att gå igenom ansökningar effektivt

Att gå igenom ansökningar effektivt

När du lägger upp en jobbannons hoppas du på att hitta den perfekta kandidaten som matchar dina exakta krav. Men vare sig du får 20 eller 20 000 svar behöver du veta hur du effektivt utvärderar varje ansökan.

Fastställ dina kriterier
De sökande du har tagit emot är alla unika. Även om du har bett kandidater att fylla i ett ansökningsformulär istället för att skicka med ett CV, kommer de fortfarande att tolka olika frågor på olika sätt. Därför är det viktigt att belysa de saker du letar efter så att du snabbt kan utvärdera alla ansökningar på ett och samma plan.

Om du har skrivit en effektiv jobbeskrivning bör du ha grunden för de kriterier du mäter kandidaterna mot. Antal kriterier du använder dig av kommer att variera med komplexiteten av rollen som du lägger ut, men du bör sikta på att ha tio tydliga villkor.

Dessa kan oftast delas in i tre sektioner:

Tekniska
Har kandidaterna den nödvändiga utbildning som krävs för att lyckas i rollen eller har de relevanta certifikat  för de datorprogram de kommer använda sig av?

Erfarenhet
Har de arbetat inom en liknande bransch förut eller har de visat tidigare framgång när de haft ansvar för liknande budgetar?

Personliga
Har de visat exempel på när de har använt sina kommunikationskunskaper eller deras kreativitet i ett affärssammanhang?

Så snart du har en tydlig bild av vad du letar efter, kolla igenom varje CV snabbt och ta bort alla som helt klart inte kommer att klara sig hela vägen. Ju fler ansökningar du har fått desto mer kritisk kan du vara.

Utveckla en mall för CV-kontroll
För att göra det lättare för dig att bedöma alla kandidater lika, bör du skapa en sil där du kan sålla bland kandidaterna, antingen elektroniskt eller med hjälp av papper och penna. Sätt till kandidaternas namn vågrätt och kraven lodrätt och sedan går du igenom alla CV:n och sätter poäng på varje.

Till exempel, om din tjänst kräver att en kandidat har en examen i historia kan du använda följande poängsättning:

1. Ingen examen eller examen i ett orelaterat ämne
2. Examen i ett relaterat ämne
3. Kandidatexamen historia
4. Magisterexamen i historia

Så snart du har gått igenom alla CV:n och skrivit ner alla poäng, addera varje kolumn och du kommer snabbt se vilka kandidater som uppfyller dina krav.

Du kan bli hur detaljerad och komplex du vill. Om det är vissa element du letar efter som är viktigare än andra, kan du bedöma dem på en 10-poängskala så de blir tydligare representerade när du adderar alla poäng.

Om du har tid och resurser, bör du låta någon annan inom HR-teamet (som har erfarenhet av rekrytering) och chefen för den avdelning som anställer upprepa den här processen. Du kan också involvera människor inom ditt företag som har haft en liknande tjänst tidigare, eller till och med någon med mycket liten kunskap om tjänsten för att se hur de värderar alla CV:n utan förutfattade meningar.