1. Infocenter
 2. Personalhantering
 3. Personalrelationer
 4. Hur löser jag konflikter mellan kollegor?

Hur löser jag konflikter mellan kollegor?

Hur löser jag konflikter mellan kollegor?

Det finns inget tvivel om att i alla gruppkonstellationer, förr eller senare, kommer det att bli konflikter. Som chef, överordnad eller ansvarig är medlande i konflikter en utmaning som kan jämföras med att gå på lina. Men det är en utmaning som hänger samman med positionen.

Så vad är då det hemliga receptet bakom att lösa konflikter? Hur blir man personalavdelningens Henry Kissinger? Här är våra heta tips.

 • Se konflikterna tidigt – Om du tror att det är bråk på gång mellan din personal så ta upp problemet direkt, det kommer inte att försvinna av sig själv. En olöst konflikt kommer att näras och växa sig större och större.
 • Helhetsperspektivet – Glöm inte att det inte bara är bråkmakarna som drabbas. Alla i omgivningen känner av stressen. Ta tag i det direkt innan alla börjar välja sida och ditt team eller din organisation är splittrad.
 • Ge plats för konflikten – Att "släppa loss det" mitt på kontoret är ingen bra idé. Ett möte bakom stängda dörrar gör att parterna får ge utlopp för känslor och åsikter på ett lugnt och behärskat sätt. Men innan någon av dem börjar prata, se till att tydliggöra och få dem att medge att mötets enda syfte är att lösa den specifika konflikten.
 • Träffa dem samtidigt Träffa alltid parterna tillsammans. Låt var och en av dem få ge sin version av situationen, utan att de avbryts. Påminn dem hela tiden att detta bara kan lösas genom diskussion och förhandlingar.
 • Var bestämd – Visa ingen sympati och undvik eller gå inte runt ämnet. Å andra sidan, se till att inte heller bli för auktoritär. Lyssna med empati och objektivitet. Var tydlig med att du inte tar parti.
 • Få fram fakta – Ställ frågor för klargörande och förstå exakt vari det bakomliggande problemet är. Identifiera huvudorsakerna och berätta hur du ser att dessa påverkar de individuella prestationerna, påverkar och till och med och förstör kundrelationer. Fokusera på arbetsrelaterade problem och lämna personliga åsikter därhän.
 • Var överens om problemet – Se till att ni är överens om problemet innan ni börjar söka en lösning. Leta efter gemensamma beröringspunkter för de två antagonisterna. Ett tydligt klargörande av problemet kan vara nog för att lösa det. Om inte, är det viktigt att ni blir överens om vad problemet är.
 • Personlighet kontra process – Det kan visa sig att konflikten har uppkommit mer av en spänning mellan olika personligheter än av ett specifikt arbetsrelaterat problem. Se till att det står helt klart att det kan vara OK att ha olika åsikter om arbetsrelaterade problem, medan det är oprofessionellt och oacceptabelt att låta personrelaterade problem påverka en arbetsplats. En användbar övning för att öka förståelsen och underlätta lösningen är att be båda parter att klargöra vad den andra parten kan sluta eller börja med, göra mer eller mindre av.
 • Gå igenom tänkbara lösningar – Identifiera och diskutera tänkbara lösningar. Om ena parten känner sig som en segrare, så känner sig förmodligen den andre lite nedslagen så koncentrera dig på att hitta en lösning som är bra för båda parter. Se till att båda parter är delaktiga i problemlösningen och se till att båda föreslår vad han/hon tycker är den bästa lösningen.
 • Bli överens om lösningen – När de olika möjliga lösningarna diskuterats, bestäm er för den som möter båda parter och organisationen på bästa sätt. Skriv ned det, och ta med alla överenskomna åtgärder som ska vidtas. Bestäm även hur ni gemensamt ska mäta resultatet. Övervaka kontinuerligt framstegen och se till att tydligt tala om och förstärka framgångsrika resultat.