1. Infocenter
  2. Personalhantering
  3. Att behålla personalen
  4. Att mäta lojalitet och tillfredsställelse hos de anställda

Att mäta lojalitet och tillfredsställelse hos de anställda

Att mäta lojalitet och tillfredsställelse hos de anställda

Hur mäter jag lojalitet och tillfredsställelse hos mina anställda?

 

Att ta reda på om dina anställda är nöjda och engagerade i att arbeta för ditt företag är en viktig del i att förbättra produktiviteten och minska personalomsättningen.

 

Kundlojalitet är ofta beroende av lojalitet hos personalen då folk vill handskas med företag som är stabila och trevliga att interagera med, speciellt när det kommer till business-to-business. Därför bör det alltid vara en prioritet att utvärdera och förbättra tillfredsställelsenivån hos anställda. Nöjda anställda är också mindre benägna att undersöka alternativa jobberbjudanden och kan även ta in nya potentiella medarbetare då de berättar för sina vänner och sin familj hur bra ditt företag är att arbeta för.  

 

Få insikt
Du kommer aldrig att få reda på vad dina anställda tycker om du inte frågar dem. Ärlighet är alltid den bästa policyn, men ofta är dina anställda rädda för att berätta exakt vad de tycker. Det finns flera variationer av öppna och anonyma metoder du kan använda:

 

·          Förslagslåda – det enklaste sättet att få förslag och åsikter från anställda, dock svårt att få någon riktig insikt. Förslagen kan vara svåra att tolka och även om du får en vag känsla av vad den anställda menar (som “bättre kvalitet på toalettpappret”) kommer du aldrig få veta vad som ligger bakom det.

·          Kommentarer online – Tvåtusentalets version av förslagslådan och ett bra sätt att skapa diskussioner på. Om ditt företag har ett intranät bör du försöka lansera ett forum där anställda kan diskutera olika aspekter av företaget. Anställda kan då utveckla idéer och ledningen kan svara på förslag så alla kan se. Om du beslutar dig för den här metoden, se till att personalavdelningen eller ledningen förstår att det är ett långtidsengagemang att svara på frågor.

·          Frågeformulär – Dessa kan genomföras regelbundet och ha i stort sett samma format så att du får en idé om hur tillfredsställelsen hos dina anställda ändras över tiden. Det bör finnas en mix av kvalitativa och kvantitativa frågor som tillåter dig att få en uppfattning om generella åsikter (som kvaliteten på maten i matsalen) och individuella åsikter (som förslag på sätt deras arbetsmiljö kan göras bättre).

·          Personalkommitté – Varje företag bör sikta på att ha en grupp anställda som representerar de olika delarna av företaget som träffas regelbundet för att diskutera huvudfrågorna. De ska presentera sina tankar till ledningen som kan diskutera vad som kan göras och vad som inte kan göras för att förbättra tillfredsställelsen hos de anställda.

·          Frågor & Svar – Det mest naturliga sättet att samla in åsikter på, men inte alltid det mest effektiva. Att ställa ledningen framför de anställda så de kan svara på frågor ger dem mycket lite tid att undersöka svaren, även om vissa frågor redan varit uppe.

 

Individuella diskussioner
Lika väl som du behöver åsikter från dina anställda som grupp, är det viktigt att fokusera på individer och deras specifika behov.

 

Enskilda diskussioner bör i första hand äga rum med närmsta chefen. Men du bör också se över möjligheten att ha en process där alla anställda har en chans att gå till andra människor inom företaget för att diskutera frågor de inte känner att de kan ta upp med deras närmsta chef. Du bör vara uppmärksam på svårigheter hos folk när det kommer till att balansera arbete med privatliv, ökad press- och stressnivå, konflikter med andra anställda och övriga bekymmer de har.

 

Försök alltid undersöka om dina anställda behöver extra träning. Ofta känner sig folk missnöjda med sina jobb då de känner att de inte lär sig något nytt. Att ge dem en ny kunskap att utveckla kan vara den motivation de alla letar efter.

 

Ta reda på vad folk vill få ut av sina jobb, vad deras drömjobb är och vilka mål de hoppas på att uppnå. Se sedan över vad du kan göra för att hjälpa dem uppnå dessa mål inom ditt företag.

 

Var uppmärksam
Det finns ingen anledning till att genomföra dessa undersökningar om du inte gör något med resultaten. Efter att ha granskat och analyserat resultaten från den metod du använt dig av, kommunicera med dina anställda, antingen individuellt eller som grupp, vad du planerar att göra.

 

Det är inte troligt att du kommer att kunna genomföra alla förbättringar dina anställda hoppas på, men avfärda dem inte direkt. Dina anställda behöver veta att det inte finns obegränsat med pengar för att driva företaget. I vissa fall måste de välja mellan en barkväll i veckan finansierad av företaget eller en julbonus.

 

Man löser inget genom att hålla det för sig själv, så gör ditt företag till en öppen miljö där frågor diskuteras och saker verkligen händer och förändras.